Na úvodní stránku
Položek:
,- Kč vč. DPH
A1
A2
A3
A4
A5
Reference    |     Zaregistrovat sedivider Zboží v akci     

obchodní podmínky

Obchodní a dodací podmínky

1.       Ustanovení

Tyto všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu na portále www.gastronabytek24.cz  (dále jen e-shop) upravuji vzájemné vztahy mezi firmou Bukotec s.r.o., U Vlečky 1541, 696 62 Strážnice, jako dodavatelem, prodávajícím či zhotovitelem (dále jen „dodavatel“) a druhými stranami (dále jen „odběratel“).
Uzavřená smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně odběratel a na druhé straně dodavatel.
Tyto všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu gastronabytek24.cz jsou platné od 10. 3. 2021 do vydání nových. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit všeobecné podmínky bez předchozího vyrozumění.
Právní vztahy dodavatele a odběratele výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“), Je-li smluvní stranou (odběratelem) spotřebitel, řídí se taktéž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Informace o produktech a zboží dodavatele se mohou v detailech a některých parametrech lišit od dodaného zboží. Toto je dáno zejména technologií výrobních postupů.

 

2.       Dodavatel

Dodavatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává odběrateli výrobky nebo poskytuje služby.

Sídlo společnosti (dodavatele):
Bukotec s.r.o., U Vlečky 1541, 696 62 Strážnice
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26470

Prodávající je plátcem DPH.
IČ: 25335219
DIČ: CZ25335219

Kontaktní údaje
Tlf: +420 518 334 649
Fax: +420 518 334 525
Email: info@gastronabytek24.cz

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
KB 19-8038600227/0100
IBAN: 1001000000198038600227
BIC: KOMBCZPPXXX

 

3.       Odběratel

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje odběratel (jakákoliv osoba fyzická anebo právnická), který je spotřebitelem a odběratel, který spotřebitelem není, resp. je podnikatelem.
Odběratel spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Tento odběratel se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.
Odběratel, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání, přičemž e-shop je zejména určen pro tento typ odběratele.
Zasláním objednávky či akceptací návrhu smlouvy odběratel potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami, a to zejména s dodacími a reklamačními podmínkami, seznámil a bez výhrad je akceptuje, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky či akceptace návrhu smlouvy. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi obchodními podmínkami a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy. Veškeré smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem jsou vyhotoveny v českém jazyce, lze je uzavřít v českém jazyce a řídí se českým právem.
Pokud byla mezi dodavatelem a odběratelem uzavřena rámcová písemná kupní smlouva, elektronická či jiná objednávka se považuje za návrh kupní smlouvy dle rámcové kupní smlouvy a následně uzavřená kupní smlouva tuto rámcovou kupní smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje.
 

Případné odlišné všeobecné obchodní podmínky odběratele jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu dodavatele.

 

 4.       Předmět smlouvy, zboží označené symboly

Předmětem smlouvy je závazek dodavatele dodat, příp. zhotovit zboží uvedené v příslušné smlouvě – objednávce a závazek odběratele uhradit cenu zboží.  

Váha, rozměry, kapacita a ostatní parametry uvedené u jednotlivých položek jsou pouze orientačními údaji vycházejícími z údajů dodavatele jednotlivých výrobků a mohou se proto ve skutečnosti lišit (pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak). Snahou a prioritou dodavatele je uvádět maximálně přesné a spolehlivé informace ověřované z více zdrojů. Obrázky u jednotlivých výrobků jsou pouze ilustrační, stejně jako jejich barevné podání.

 

Všeobecné symboly označující zboží (základní vybrané údaje):

Vysvětlivky značek pro židle 

Celková výška židle Celková výška židle               Celková šířka židle Celková šířka židle
Celková hloubka židle Celková hloubka židle Sedací výška židle Sedací výška židle
Šířka sedáku židle Šířka sedáku židle Hloubka sedáku židle Hloubka sedáku židle              
Výška područek židle Výška područek židle Možnost stohování židle Možnost stohování židle

Vysvětlivky značek pro barové židle

Celková výška barové židle Celková výška barové židle Celková šířka barové židle Celková šířka barové židle
Celková hloubka barové židle

Celková hloubka barové židle

Sedací výška barové židle Sedací výška barové židle
Šířka sedáku barové židle Šířka sedáku barové židle Hloubka sedáku barové židle Hloubka sedáku barové židle
Výška područek barové židle Výška područek barové židle Možnost stohování barové židle Možnost stohování barové židle

Vysvětlivky značek pro barovky

Celková výška barovky Celková výška barovky          Rozměr sedáku barovky Rozměr sedáku barovky        
Rozměr základny barovky

Rozměr základny barovky

   

Vysvětlivky značek pro bistro stoly

Celková výška bistro stolu Celková výška bistro stolu 1 Celková výška      
bistro stolu
Rozměr plátu stolu Rozměr plátu stolu Rozměr plátu stolu
Rozměr základny bistro stolu Rozměr základny bistro stolu

Rozměr základny
bistro stolu

Síla plátu bistro stolu Síla plátu bistro stolu Síla plátu stolu
Výška stolové podnože Výška stolové podnože1 Výška podnože
bistro stolu
Maximální rozměr plátu Maximální rozměr plátu k Max rozměr plátů

Vysvětlivky značek pro restaurační stoly

Celková výška restauračního stolu Celková výška restauračního stolu 1 Celková výška stolu Rozměr plátu stolu Rozměr plátu stolu Rozměr plátu stolu
Síla plátu Síla plátu

Síla stolového plátu

   

Vysvětlivky značek stolové podnože

Výška stolové podnože Celková výška
stolové podnože                   
Výška nohy stolové podnože Rozměr stolové nohy
Rozměr základny stolové podnože

Rozměr základny stolové
podnože

Možno montovat skleněnou desku. Možno montovat skleněnou
desku

Vysvětlivky značek pro sedací lavice a boxy

Celková výška lavice Celková výška lavice            Celková šířka lavice Celková šířka lavice
Celková hloubka lavice

Celková hloubka lavice

Sedací hloubka lavice Sedací hloubka lavice
Sedací výška lavice Sedací výška lavice    

Vysvětlivky značek pro sedací kostky

Celková šířka kostky Celková výška kostky          Celková hloubka kostky Celková hloubka kostky
Sedací výška kostky

Sedací výška kostky

   

Vysvětlivky značek

Montáž nutná1 Montáž nutná 2 Montáž nutná Montáž není nutná 1 Montáž není nutná 2 Montáž není nutná
Spotřeba látky 1 Spotřeba látky 2

Spotřeba látky     

Váha výrobku Váha výrobku

Vysvětlivky značek

Možnost sklopení židle Možnost sklopení židle Ploché ocelové pružiny v sedáku

Ploché ocelové pružiny
v sedáku

Možnost sklopení stoličky

Možnost sklopení stoličky    

Vinuté ocelové proužiny v sedáku Vinuté ocelové proužiny
v sedáku
Možnost sklopení podnože

Možnost sklopení
stolové podnože

   

Vysvětlivky značek

Odolává UV záření Odolává UV záření Možno používat na zastřešeném prostranství

Možno používat na
zastřešeném prostranství

Určeno pro vnitřní použití

Určeno pro vnitřní použití    

Určeno pro venkovní použití Určeno pro venkovní použití

Vysvětlivky značek

Zboží vyráběné na zakázku nelze vrátit Zakázkové zboží nedržíme skladem a vyrábí se podle individuálních požadavků zákazníků (většinou se jedná o rozměr, barvu, potahovou látku, atp.).
Toto zboží pokud je objednáno v režimu B2B (určené pro podnikání - kupující je právnická osoba) nelze podle Všeobecných obchodních a doručovacích podmínek vrátit (možnost reklamace vadného zboží není nikterak dotčena).
Skladovéí zboží možno objednávat po celý rok Skladové zboží lze objednávat po celý rok. Dodací lhůta je závislá na aktuálních skladových zásobách. Většinou se jedná o 1-3 týdny.
V závislosti na poptávce může být skladové zboží vyprodáno a dodací termíny se adekvátně prodlužují. Informujte se u našich pracovníků.
Venkovní nábytek nedržíme skladem po celý rok. Venkovní nábytek nedržíme skladem po celý rok. Jedná se o sezónní zboží, které se každoročně naskladňuje.
V závislosti na poptávce může být skladové zboží vyprodáno. Informujte se u našich pracovníků na nové dodací lhůty.

 

 5.       Objednání zboží, uzavření smlouvy

Seznam zboží na stránkách e-shopu gastronabytek24.cz je seznamem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Podmínkou pro platnost elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů odběratele v objednávkovém formuláři.

Objednávky se standardně provádějí prostřednictvím objednávkového formuláře e-shopu gastronabytek24.cz a platí pro ně následující:

 • Je-li odběratelem spotřebitel, návrhem k uzavření smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatele na stránky, smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí prodávající potvrdí odběrateli informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu dodavatele. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

• Je-li odběratelem podnikatel, návrhem na uzavření smlouvy je odeslaná objednávka zboží podnikatelem a samotná smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu dodavatelem odběrateli (podnikateli) s tímto jeho návrhem. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 Ostatní možnosti objednání zboží jsou:

  1. elektronickou poštou – e-mailem na adrese info@gastronabytek24.cz
  2. faxem na tel. čísle:     +420 518 334 525
  3. telefonicky na čísle:    +420 518 334 649
  4. písemnou formou prostřednictvím České pošty

 V těchto ostatních případech dodavatel zašle či sdělí odběrateli návrh smlouvy se všemi náležitostmi, smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu odběratele dodavateli s tímto jeho návrhem. V případě návrhu odběratele na změnu návrhu smlouvy, návrh smlouvy zaniká a dodavatel odběrateli znovu vystaví nový návrh smlouvy, v němž odběrateli potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se odběrateli zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady ceny. Smlouva mezi oběma stranami, a to v té podobě, jak je uvedeno v pozdějším návrhu smlouvy, je pak uzavřena okamžikem, kdy závazný souhlas s návrhem smlouvy obdrží dodavatel, přijetí nabídky má účinky pouze tehdy, pokud se shoduje s nabídkou ve všech náležitostech a to včetně těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu. Za souhlas s návrhem smlouvy lze považovat i částečné/plné uhrazení ceny či její.

 

6.       Cena, platební podmínky, způsob platby

Faktura vystavená na základě příslušné smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem je současně daňovým dokladem. Dodání zboží odběrateli je zásadně možné až po zaplacení tohoto dokladu a to buď při převzetí zboží, nebo platbou předem na základě zálohové faktury, nebo pokud není dohodnuto jinak. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
Na zboží, které je dočasně nabízeno se slevou (často označované jako zboží v akci, nebo cenovou visačkou "Místo ....Kč  Pouze ...Kč) se nevztahují další zákaznické slevy. Nejčastěji se jedná o slevy pro majitele gastro provozoven nebo spolupracujících firem.
Ceny uváděné v e-shopu gastronabytek24.cz jsou platné v okamžiku objednání zboží. Zboží zůstává až do celkového zaplacení majetkem dodavatele. V případě většího objemu objednaného zboží nebo dle uvážení, si dodavatel vyhrazuje možnost požadovat zálohovou platbu, na kterou vystaví zálohovou fakturu.

Platbu za objednané zboží je možné realizovat následujícími způsoby:

a.         hotově při převzetí zboží v sídle dodavatele
b.         dobírkou – odběratel hradí cenu zboží dobírkou včetně výloh za dobírku a přepravné
c.         poštovní složenkou nebo vkladem na hotovosti na účet dodavatele
d.         bankovním převodem – prodávající vystaví proforma fakturu na celou částku a variabilní symbol bude identifikovat objednávku (platbu). Zboží bude expedováno po uhrazení této faktury.
e.       na splátky – odběratel má možnost nakoupit zboží na splátky prostřednictvím zvolené splátkové společnosti (Cetelem, Homecredit, Essox, atp.). Podmínky získání úvěru se řídí podmínkami vydanými jednotlivými společnostmi.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet dodavatele nebo uhrazením v hotovosti v pokladně dodavatele. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží přepravci nebo vystavení faktury, přičemž splatnost faktury je do 14 dnů od data zdanitelného plnění.
Při prodlení se zaplacením faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši 0,5% z kupní ceny za každý započatý den prodlení.
Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. V případě obdržení zálohové platby nebo platby předem na účet dodavatele, a ten není schopen zboží zajistit, po dohodě a dohodnutým způsobem neprodleně vrátí uhrazenou částku odběrateli, a to v nejkratším možném termínu (maximálně však do 30 dnů) na účet odběratele nebo poštovní složenkou.

 

 7.       Dodání zboží

Veškeré technické detaily týkající dodání zboží odběratelem jsou řešeny samostatně dodacími podmínkami. Zboží bude dodáno odběrateli formou, kterou si sám zvolí jako nejvhodnější pro něho samotného. Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice a náklady na rozvoz se liší podle zvoleného způsobu. Dodavatel upozorňuje zejména na specifika a rizika spojená s převzetím zboží (viz dodací podmínky bod č.12, 13).

 

8.       Odstoupení od smlouvy

A) Odběratel, který je spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, v případě, že předmětem smlouvy je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku odstoupit zejména od smluv:


• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zpravidla zboží označené symbolem “Z“ – viz bod 4. Obchodních podmínek)

• o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

Odběratel může pro odstoupení od smlouvy využít formulář dodavatele dostupný ZDE. V případě, že odběratel zašle vyplněný formulář na emailovou adresu dodavatele, dodavatel obratem převzetí formuláře odběrateli potvrdí. Pro urychlení komunikace dodavatel odběrateli doporučuje v odstoupení uvést: popis zboží, číslo faktury, variabilní symbol, datum nákupu/dodání zboží.

Dodavatel je povinen odběrateli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od odběratele přijal, nevybere-li si odběratel platbu jiným způsobem. Dodavatel není povinen odběrateli vrátit peněžní prostředky dříve, než mu odběratel předá nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal. Zaslat nebo předat zboží je odběratel povinen bez zbytečného dokladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Nabízí-li dodavatel v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen odběrateli nahradit nejlevnější z nich. Dodavatel doporučuje odběrateli kontaktovat dodavatele za účelem zjištění a navržení nejlepší možnosti přepravy vráceného zboží.

Zboží by mělo být vráceno dodavateli (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu. Náklady vrácení zboží nese odběratel. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností odběratele, je dodavatel oprávněn vůči odběrateli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

B) V případě, že odběratel je podnikatel, uplatní se v otázce reklamace a odstoupení od smlouvy pouze tyto podmínky a reklamační řád dodavatele. Dodavatel uvádí, že odběrateli může být nabídnuta dohoda o ukončení smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je hodnocen dodavatelem.

C) Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží a vyhrazuje si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
              i.        v průběhu objednávky se výrazným způsobem změnila cena objednaného výrobku
             ii.        zboží se již nevyrábí nebo se přestalo dodávat

Vzhledem k širokému sortimentu nabízeného zboží je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit i částečně, tedy tak, že může dodat odběrateli jen část objednaného zboží. Toto však musí být v souladu s možností používat toto zboží kompletací od jiného dodavatele. V případě, že nastane tato situace, dodavatel se zavazuje neprodleně kontaktovat odběratele za účelem dohody o dalším postupu. Pokud bylo zboží již z části nebo celé uhrazeno, budou v případě zrušení objednávky peníze vráceny v nejkratším možném termínu (maximálně však do 14 dnů) na účet odběratele nebo poštovní složenkou.

D) Odběratel nemůže odstoupit od smlouvy v případě, kdy odebírá zboží s označením "Z" - zboží vyráběné na zakázku podle individuálních požadavků.

 

9.       Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Společnost Bukotec s.r.o., U Vlečky 1541, 696 62 Strážnice, IČ: 25335219, DIČ: CZ25335219, vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 26470 prohlašuje, že informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků jsou zpracovávány výhradně pro účely splnění smlouvy, vyřízení objednávky, zaslání objednaného zboží a k provádění servisu či služeb souvisejících s užíváním produktu zákazníkem, a to nejen na základě oprávněného zájmu naší společnosti Bukotec s.r.o. (správce osobních údajů), ale také v zájmu našich zákazníků.

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu nutném pro splnění obchodních závazků a pro splnění povinností vyplývajících z nově platného nařízení. Pro tyto účely uchováme následující údaje: jméno, příjmení, adresa, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní kontakt, IČ, DIČ a číslo bankovního účtu.

Osobní údaje našich zákazníků neposkytujeme třetím osobám. Výjimkou je externí přepravce Česká pošta s.p., který však obdrží pouze údaje pro doručení, a případy, kdy nám to platné zákony přímo nařizují (finanční správa, soudy ČR, Policie ČR atd.). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje v listinné podobě uchováváme v uzamčených střežených prostorech, kde mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci společnosti Bukotec s.r.o., v datové podobě jsou pak uchovávány na zabezpečených serverech, které spravuje výhradně naše společnost Bukotec s.r.o.

Zákazník má právo:

  • požádat o sdělení jaké osobní údaje o něm evidujeme. Po obdržení žádosti, v nejkratší možné lhůtě je sdělíme.
  • požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které po obdržení žádosti opravíme.
  • požádat o výmaz svých osobních údajů. V případě, že neexistují žádné zákonné důvody pro jejich zpracování, bez prodlení je vymažeme. V případě existence zákonných důvodů pro jejich zpracování budou tyto osobní údaje vymazány po uplynutí doby, po kterou musíme tyto údaje ze zákonných důvodů evidovat.

 Žádosti týkající se osobních údajů je nutné doručit písemnou formou na výše uvedenou adresu naší společnosti, anebo se osobně dostavit na ekonomické oddělení naší společnosti, kde bude žádosti vyhověno po dostatečném prokázaní a ověření Vaší identity. V případě opakované žádosti si vyhrazujeme právo účtovat si za tuto službu přiměřený poplatek.  

 

Dodací a doručovací podmínky

10.    Způsob dodání, doprava

Způsob dopravy si odběratel zvolí sám v průběhu tvoření objednávky. Odběrateli jsou v průběhu tvoření objednávky navrženy dva způsoby dopravy, a to

• doprava k zákazníkovi
• vlastní odvoz

Po dokončení objednávky, a v případě zvolení dopravy k zákazníkovi, bude dodavatel odběratele neprodleně informovat o nejvýhodnějších možnostech způsobu dopravy objednaného zboží. Dodavatel navrhuje/zajišťuje přepravu následujícími způsoby:

• PPL
• DPD
• GW logistics
• Top Trans
• Pošta
• jiný způsob (př. dopravou dodavatele)

Odsouhlasená cena a způsob dopravy bude zahrnuta do vystavené faktury za objednané zboží (viz také bod 14. těchto podmínek).

V případě zvolení způsobu dopravy formou vlastního odvozu se odběratel s dodavatelem domluví na termínu osobního odběru.

 

11.    Lhůta dodání

Dodací lhůta se počítá ode dne vytvoření a odeslání elektronické objednávky. Dodavatel vyrozumí odběratele o přijetí a zaevidování elektronické objednávky. Termín dodání objednaného zboží je standardně nastaven na dobu 4 až 8 týdnů ode dne odeslání elektrické objednávky a obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení objednávky (př. vlastní látka zákazníka, vlastní odstín moření, atp.).
Termín dodání objednaného zboží zde uvedený je pouze orientační a vzhledem k šíři nabízeného sortimentu nelze garantovat nevyprodání skladových zásob a s tím spojené případné prodloužení dodací lhůty. Je-li zboží skladem, může být objednávka dodána i v kratším termínu. Není-li dodavatel schopen dodat zboží odběrateli do 70 kalendářních dnů od odeslání elektronické objednávky (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen dodavatel odběrateli vrátit veškeré finanční prostředky již zaplacené nejpozději do 14 dnů na účet odběratele (viz také bod 8. těchto podmínek).

 

 12.    Převzetí zboží

Pokud je zboží dodáváno zásilkovou službou nebo veřejným dopravcem, je odběratel povinen vždy osobně převzít zásilku a osobně zkontrolovat, zda zásilka nebyla dodána zejména s poškozeným nebo protrženým obalem, porušenou páskou, neúplným počtem balíků a má-li odběratel podezření, že zboží vykazuje vady, má právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

 

13.    Podmínky při převzetí zboží

Veškeré dodané zboží musí být odběratelem zkontrolováno. Jedná-li se o zásilku, která obsahuje zejména stoly, stolové pláty a dřevěný nábytek, kde by mohlo dojít k poškození zboží i přes obal (promáčknutí hrany), musí odběratel vždy toto zboží rozbalit a fyzicky zkontrolovat.
Vykazuje-li jakékoliv zboží vady, musí odběratel na místě s přepravcem vyhotovit písemný škodní protokol. Odběratel je povinen všechny zjištěné vady zapsat do protokolu o škodě u přepravce a oznámit bezodkladně dodavateli.
Oznámení o zjištěných vadách musí odběratel zaslat dodavateli písemně, popřípadě oznámit telefonicky. V písemném oznámení je nutno uvést zjištěné vady, tj. typ vady, umístnění na výrobku a jak se projevují. Pokud takto neučiní, může být pozdější reklamace považována za mechanické poškození zaviněné odběratelem a reklamace nemusí být uznána.
Reklamace zboží poškozeného při přepravě se řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

14.    Cena dopravy

Vzhledem k charakteru a povaze prodávaného sortimentu je možné dodat objednané zboží odběrateli několika způsoby. Např. dle bodu 10. těchto podmínek. Po odeslání elektronické objednávky bude odběratel kontaktován pověřeným pracovníkem odběratele, který navrhne nejvýhodnější způsob dopravy k odběrateli. Tento způsob dopravy bude navržen tak, aby minimalizoval možná rizika poškození dopravou. Takto navržený a oběma stranami odsouhlasený způsob dopravy bude naceněn a výsledná cena dopravy bude připočtena do vystavené faktury (viz bod 6. těchto podmínek). Odběratel zaplacením této faktury souhlasí se způsobem provedení navržené a odsouhlasené dopravy zboží.

 

Reklamační řád a podmínky reklamace

15.    Reklamační podmínky

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, § 2161 až 2174 a § 2615 až 2619 občanského zákoníku). Odběratel převzetím zboží souhlasí se zde uvedenými reklamačními podmínkami.

Dodavatel garantuje ve vztazích se spotřebiteli na veškerý sortiment záruční dobu 24 měsíců. Pro vztahy s podnikatelskými subjekty dodavatel přijímá závazek záruky za jakost na zboží v délce 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží odběratelem. Dodavatel po dohodě s odběratelem může tuto záruční dobu prodloužit nebo zkrátit. Zkrácení záruční doby nemá žádný vliv pro uplatnění práv z vadného plnění pro odběratele spotřebitele, která může odběratel spotřebitel u dodavatele uplatnit v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat (viz také bod 19).

Reklamaci uplatňuje odběratel u dodavatele v sídle společnosti. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy odběratel dodavatele o reklamaci informuje písemně, osobně nebo na email: info@gastronabytek24.cz.

Pro rychlejší vyřízení reklamace, dodavatel odběrateli doporučuje při uplatnění reklamace, předložit originál, popřípadě kopii dokladu o nákupu zboží (faktura), že zboží bylo odebráno u dodavatele.

Reklamace týkající se vzhledu, designu, a celistvosti povrchových ploch musí být uplatněny do maximálně tří dnů od převzetí zboží od přepravce nebo dodavatele. Pozdější reklamace nebudou uznány, neboť se má zato, že mohly vzniknout nešetrným nebo nepřiměřeným zacházením, či neodbornou manipulaci nebo neodbornou montáží.

Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby bylo zboží správně převzato odběratelem (viz také bod 13. těchto podmínek).

Při uplatnění reklamace na vadu zboží je dodavatel povinen (a odběratel mu to musí umožnit) prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, může dodavatel zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran.

Pokud se jedná o vadu odstranitelnou, dodavatel odstraní na své náklady zjištěnou vadu či poskytne odběrateli přiměřenou slevu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 14 dnů od převzetí reklamace. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

V případě, že je vadná pouze součást věci, má odběratel právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci.

Dodavatel vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opravené věci vada vyskytne opětovně nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat.

V případě vrácení kupní ceny z titulu uznané reklamace budou peníze vráceny v nejkratším možném termínu a to nejpozději do 30 dnů od uznání reklamace. Dodavatel vrací finanční prostředky po podpisu dobropisu a to na účet odběratele nebo poštovní složenkou.

 

16.    Odpovědnost za vady

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží odběratelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Odběratel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u odběratele, který je podnikatelským subjektem a dále u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí odběratelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Po uplynutí záruční doby zaniká odpovědnost dodavatele za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u dodavatele odběratelem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.

 

17.    Postup při reklamaci

Místem vyřízení reklamace je sídlo dodavatele, který reklamaci vyřídí do 30 dní. Při reklamaci postupuje odběratel tímto způsobem:

1. při dodání zboží toto nepřevezme od přepravce a postupuje podle bodu 13. těchto podmínek
2. vznikne-li nárok na vyřízení reklamace během užívání zboží, kontaktuje odběratel dodavatele v sídle společnosti písemně, osobně nebo na email: info@gastronabytek24.cz, o přijetí reklamace bude dodavatel odběratele informovat
3. dodavatel zjistí, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou a dohodne další postup, to a zejména způsob přepravy a navrhne možnosti vyřízení reklamace

 

18.    Neoprávněná reklamace

V případě neoprávněné reklamace bude dodavatelem účtována náhrada vzniklých nákladů za neoprávněnou reklamaci. Náhrada vzniklých nákladů zahrnuje náklady na dopravu, manipulaci a náklady na uskladnění reklamovaného zboží. Neoprávněnost reklamace musí být doložena ze strany dodavatele písemným vyjádřením. Za neoprávněnou reklamaci lze považovat i takové případy, kdy si odběratel vybere takový model zboží nebo výrobek, který neodpovídá svými konstrukčními parametry náročnosti prostředí, ve kterém bude tento používán. Má se za to, že odběratel nezohlednil náročnost prostředí pro používání výrobku a tím došlo k jeho mechanickému poškození.

Tato část obchodních podmínek se uplatní pouze v případě odběratele, který je podnikatelským subjektem.

 

19.    Záruční podmínky

Záruka se vztahuje na vady vzniklé při výrobě a funkční vady. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození vzniklé nešetrným a nepřiměřeným zacházením, dále na neodbornou manipulaci, neodbornou montáž výrobku, neodborné ošetřování a použití v podmínkách a prostředí nezvyklých běžnému použití výrobku (nadměrné zatěžování, prašnost, vlhkost, teplota, chemické a mechanické vlivy). Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklé nedodržením všeobecných zásad k použití výrobku a návodu k použití a opotřebení způsobené běžným užíváním výrobků. Záruku dále nelze uplatnit u poškození a vad u zboží, na které byl kupující před nákupem výslovně upozorněn a pro které byla případně sjednána nižší cena poškození vlivem vyšší mocí.

 

20. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Evropskou platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je také možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Servis a péče

21. Servis

Pracovní doba prodávajícího je od 7 do 15 hodin v pracovních dnech. V této době nás můžete kontaktovat na výše uvedených tlf. číslech ( viz bod 2. těchto podmínek) a žádat technické informace nebo se dotazovat na detaily jednotlivých výrobků. Některé výrobky můžeme na základě individuálních požadavků a možnostech výrobce upravovat do atypických rozměrů a barev.

22. Ošetřování a údržba

Žádný materiál nesnese čištění agresivními rozpouštědly nebo žíravinami. Při použití těchto přípravků dochází k naleptání povrchu a barevným změnám. Také se nesmí používat žádné kartáče. Při jejich použití dochází k nevratnému podření povrchu a znehodnocení materiálů. Žádný dřevěný nábytek nesnese promočení tekutinami. Hrozí deformace kostry, případně povrchu. Skvrny vzniklé např. politím je nutné okamžitě odstranit! Skvrny nedřete, odsávejte pomocí vysavače nebo utěrek. Lehké zašpinění a prach otíráme prachovkami. V případě, že dojde k zašpinění propiskou, borůvkami a podobně, lze toto poměrně s úspěchem odstranit čistým lihem.

Pár rad, zkušeností a doporučení k jednotlivým výrobkům:

Kůže

Jde o přírodní materiál, který stejně jako naše pokožka vysychá a tak se o ní musíme starat, aby dlouho vydržela. Kožený nábytek je nutné chránit před přímým slunečním světlem. Docílí se tak dlouhé stálobarevnosti a kůže se nebude nadměrně vysušovat. Nutností je také dostatečné ošetřování a čištění přípravky určenými na kůži (Renapur, Renowax atd.) minimálně 2x do roka – v létě a zimě.

Koženka, lederlook

I pro tyto materiály platí: chraňte před přímým slunečním světlem. Tyto potahoviny ošetřujte a čistěte přípravky snášenlivými s plasty (Jar, Pur, Tep). Větší znečištění vyčistěte opět lihem (např. propisovací tužku). Lze použít i technický benzín. Pro dlouhodobé udržení vláčnosti doporučujeme 2x do roka impregnovat přípravky určenými pro kůže (Renapur, Renowax). Více informací o ošetřování a údržbě textilních koženek naleznete přímo u produktupři tvorbě objednávky.

Čalounění

Nábytek potažený látkou vyžaduje pravidelné ošetřování a čištění, které výrazně prodlužuje trvanlivost potahové látky. Ošetřujte je a čistěte přípravky určenými k čištění čalouněných potahů (Tep, Vanish). Pro čištění používejte houbu nebo šampónovací hubici. Čistěte jen pěnou, NIKDY nemáčejte, mohly by se vytvořit mapy z vystouplé špíny. Nejlepší je čištění suchou cestou, případně pěnou. Čistěte ve směru tkaní potahové látky. Skvrny vzniklé např. politím je nutné okamžitě odstranit! Skvrny nedřete, odsávejte pomocí vysavače nebo utěrek. Nepoužívejte čistidla, která obsahují rozpouštědla. I čalouněný nábytek chraňte před přímým slunečním světlem, prodloužíme mu tak výrazně životnost.

Dřevěný nábytek, lamino a MDF povrchy

Ošetřujeme a čistíme přípravky určenými k čištění dřevěných povrchů (Diava, Mr. Proper apod.). Dřevité materiály se nemají nikdy máčet, mohly by se rozlepit hrany a nabobtnat materiál. Samozřejmě se nemají používat drátěnky a jiné drsné materiály, došlo by ke zničení povrchové úpravy.

Více informací naleznete na našich stránkách v kategorii Jak pečovat o výrobky.

 
 
 
 
 

Naše adresa:

Gastro nabytek24.cz
U Vlečky 1541
Strážnice 1541
696 62 Strážnice

Tlf:  + 420 518 334 649
Fax:+420 518 334 525
info@gastronabytek24.cz
www.gastronabytek24.cz

Hodnocení zákazníků:

There are currently 4 users online. The most ever online is 206